Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers

 

Goed nieuws voor werkgevers die eraan denken om een jonge werknemer aan te werven dit najaar. De kans is redelijk groot dat deze werknemer zal profiteren van een korting, zelfs vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldiging.

Dit wordt zo georganiseerd om te verhinderen dat er onnodig bedrijfsvoorheffing op het loon van de jonge werknemer afgehouden wordt. Als die jongere werknemer op jaarbasis een bescheiden loon heeft zal die geen personenbelasting moeten betalen.  Dat komt omdat in de praktijk die jonge werknemer bij het afronden van de personenbelasting die ingehouden bedrijfsvoorheffing integraal zal kunnen terugkrijgen. Deze vorm van voorfinanciering is omslachtig en onze regering heeft om die reden beslist tot deze maatregel.

 Welke zijn de voorwaarden?

  • Het moet gaan om een jongere die niet langer student is. Er kan nog wel bijgestudeerd worden, maar niet meer met een volledig leerplan.
  • De jongere mag niet langer leerplichtig zijn.
  • Alle activiteiten rond studie zijn stopgezet.
  • De arbeidsovereenkomst vangt aan in de maand oktober, november of december.
  • Maximaal belastbaar bruto maandloon van € 3.225.

 

Er is wel een adder! Als die jonge werknemer eerder op het jaar al bij een andere werkgever aan de slag ging en daar een inkomen opbouwde, dan zal er waarschijnlijk wel bedrijfsvoorheffing betaald moeten worden.  In dat geval is het beter om de regel niet toe te passen.

De werkgever kan enkel nagaan of aan de voorwaarden is voldaan. Stem best af met je sociaal secretariaat wanneer een werknemer hiervoor in aanmerking komt.